Galeria de fotos antigues

 • El Bedorc i el vell molí (antiga fotografia colorejada)
 • Can Parellada
 • 1944 Ca l'Oliver
 • 1960 Ca l'Oliver
 • 1964 Ca l'Oliver
 • Postal Bedor 5 (Safareig de can Parellada)
 • L'Era de can Parellada
 • Can Parellada (pel darrera)
 • L'era. Climent de cal Climent.
 • L'era amb el Figuerot al fons. Climents pare i fill de cal Climent.
 • L'era amb la Coma al fons. Climent de cal Climent.
 • Josep-Selva Joan-Reiet Josep-Pep Nati i Paquita-Fèlix Lourdes i Tonet-Cantó Maria-Cremat Filomena-Selva Angeleta-Cantó Joanet i Maria-Reiet Lluis-Blasita Jordi-Selva Encarnació-Oliver Pilar-Sebastià Angeleta i Agustí-AgustíTorras
 • 1963 Mnsr. Modrego. Innauguració Sant Sebastià 2/2
 • 1946 El Molí Paperer
 • 1946 Ca la Florinda
 • 1960 La Fàbrica
 • El Joanito de cal Sopes llaurant el camp del Joan de cal Castellà
 • 1943 El Bedorc
 • El Bedorc 1/2
 • 1960 El Bedorc 2/2
 • Postal Bedorc 7 (Carrer de ca la Ció)
 • Postal Bedorc 6 (1960 El carrer de l'escarxofa)
 • El carrer de l'Escarxofa (pel darrera)
 • Postal Bedorc 8 (Des de la riera)
 • Postal Bedorc 9 (El carrer de cal Pere Sec)
 • Can Torres i Ermita de Sant Miquel (Ca la Florinda)
 • 1960 En Joan de cal Valls, la Glòria i el Josep de cal Llorenç i l'Aurora de cal Valls a la Ermita de Sant Miquel
 • 1960 El Joan i l'Aurora de cal Valls amb el Josep i la Glòria de cal Llorenç baixant de l'Ermita de Sant Miquel
 • L'era convertida en esglesia provisional
 • Construcció de la carretera a Piera. Liseu de cal Dido (el Negre) dalt de l'oruga i l'Epifanio de ca l'Enric a peu
 • Molts anys després... Costrucció del Pont del Bedorc 1/5
 • Molts anys després... Costrucció del Pont del Bedorc 5/5
 • Els horts de la Pineda
 • Cal Masover i Cal Valls
 • El Salvador de cal Masover al riu Anoia.
 • Coneixeu algú?
 • Col.legi en temps de la República sobre Cal Rigol. La Mestre era de Vallbona. Potser reconeixeu alguna fisonomia.
 • Passera del Molí
 • Taxi cap a les monges: Lidia de cal Torras, Teresita de cal PereTicona, Natalia de ca la Ramona, Marina de ca l'Escrivent, Aurelia dels Cortals, Tractorista Amadeu
 • Caçadors
 • L'estudi devant del Cafè
 • Estació de Vallbona
 • El Lanz del Liseu el negre amb un nen dalt
 • PepitoFilomena JoanCió AgustíBertomeu JoanPep PereBorrassa Billares AngeletaLleis TresinaTorras RositaElvira BenitaPereSec CarmeManares AsuncióValls CisquetaMericano TriniPauRibes RemeiCastellà LolaAgustí PepitoSans Blasita MariaPaulina Elvira
 • La Fàbrica. Torn matí. NuriCliment TeresitaSelva AnitaMundeta MariaManela Costa PepitoSans TeresitaRei AntoniaMarianga MercèPereSec Nati LeonardCanguilera JaumeJep CristinaManco JoanCremat BalbinaEnric Sebastià JoanitoSopes PepitoXaus
 • 1969. Esglesia de Sant Sebastià
 • Als estenedors de la Fàbrica
 • El Bedorc des de el Molí
 • Marina de ca l'Escrivent i Jaume dels Cortals
 • El Josep de cal Torras ensacant mongetes
 • Jaume de ca la Ció i Jesús de Vallbona (Matant el bè)
 • Celebració
 • Teresita de cal PereTicona
 • l'Austin 7 del Pelaio de cal Daniel creuant el riu per la resclosa
 • El Josep Soteras amb la Fàbrica al fons
 • Tartranes
 • Voltans del 1910 Postal Bedorc 1 (Vista general)
 • Postal Bedorc 2 (Can Ferrer del Coll) S'hi aprecia Can Paella avui inexistent (al mig) i el maset del Torres avui s'hi adivina
 • Postal Bedorc 3 (Cals Teclo, Bolla, Filomena i Magí)
 • Postal Bedorc (La Fàbrica vella)
 • La Fàbrica des de la Riba Morella
 • Antiga foto de les alcines de la Pineda
 • Bous amb alguna persona suposadament del Bedorc. L'entorn no sembla ubicat al Bedorc.
 • Carrer Munné Orpí pel 1980 aproximadament
 • El Jaume de ca la Ció darrera el Forn amb la torre de l'aigua (desaparescuda)
 • El Jaume de ca la Ció i al fons ca la Borrassa (desaparescuda)
 • Un carro de ca la Ció
 • Teresa i Joan de ca la Ció, Joan de la Taberna, Jaume de ca la Ció, Araceli de ca l'Oliver i Emma Romeu
 • El riu al pas de la passera del Molí
 • El riu al pas de la Carosa
 • El Bedorc al fons, sobre la Riba Morella (Galería pública)
 • Molts anys després... Costrucció del Pont del Bedorc 4/5
 • Molts anys després... Costrucció del Pont del Bedorc 3/5
 • Molts anys després... Costrucció del Pont del Bedorc 2/5