Festes i costums

 • 1967 OBRIR BALL DE SANT SEBASTIÀ. Mari de ca la Ció i Joan de cal Valls
 • 1967 OBRIR BALL DE SANT SEBASTIÀ. Aurora de cal Valls i Josep de cal Llorenç
 • 1967 TEATRE: L'Antonia. Hortènsia de cal Pep, Magda de cal Rigol, Aurora de cal Valls, Mercè de cal Mericano.
 • 1967 TEATRE: Romeo i Julieta. Aurora de cal Valls, Màlia de cal Torras.
 • 1967 TEATRE: L'Antonia. Hortènsia de cal Pep, Aurora de cal Valls, Magda de cal Rigol, Mercè de cal Mericano.
 • TEATRE: Escala en HI-FI. Joan de cal Cremat, Josep Mª de can Borràs, Paquita de cal Lleis, Joan de cal Valls, Pere de ca la Borrassa
 • 1967 TEATRE: Escala en HI-FI. Pere de ca la Borrassa, Joan de cal Valls, Josep Mª de can Borràs.
 • 1968 TEATRE: Els Pastorets. Dolors-Pere Sec, Natalia-Grau, Roser-Paulina, Anita-Manela, Neus-Rei, Joan-Miqueló, MªÀngels-Cantó, Desconegut
 • Processó Sant Sebastià 3/3
 • Processó San Sebastià 1/3
 • Montserrat de cal Joan Guixà, Pilar de cal Sebastià, Mercè d'Igualada, Neus de ca l'Oliver, Glòria de cal Daniel
 • 1958 CORPUS Altar a Cal Daniel
 • CORPUS Altar a ca l'Enric
 • CORPUS Fent catifa. Araceli de ca l'Oliver, Manel Serras, Floriàn Ibar (foto Rafel Farràn)
 • CORPUS Fent catifa. Marlene Serras, Francesc de ca la Ció, Joan de ca l'Oliver, Dolors de ca la Laieta (foto Rafel Farràn)
 • CORPUS Catifa
 • CORPUS Rosita-cal Miquelò i María-ca l'Albertu, Hortènsia-cal Pep i Teresina-cal Torras, Conxita-el Cantó i Mercedes-cal Magí, Magda-cal Rigol i Benvenida-cal Sensu, Carme-cal Rigol i Montserrat-cal Grau
 • CORPUS Altar a ca l'Oliver
 • 1967 CORPUS Mercè de cal Maricano, Roser de ca l'Enric, Elvira de ca l'Elvira, Magda de cal Rigol, Aurora de cal Valls, Mª Àngels de cal Pere Sec, Teresa de cal Cremat, Carme de ca l'Oliver, Montserrat de cal Grau
 • CORPUS Fent catifa al Carrer de la Carxofa. Feliciano de ca la Paulina, Hortensia de can Borràs, Cristina de cal Manco, Teresa de cal Ros
 • CORPUS Fent catifa al carrer de la Carxofa. Maria de ca la Paulina, Montserrat de cal Grau, Teresa de cal Ros
 • CORPUS
 • Processó
 • CORPUS Nan de ca la Lola, Tonet de ca la Mundeta, Joan de cal Sopes, Miliu de can Parellada, Joan de ca l'Oliver
 • Corpus Cristie
 • CORPUS Laura-Ramona, Josep Mª-Borràs, Lídia-Torras, Maginet-Magí, Joan-Oliver, Mossèn Cucurull, Josepet-Cremat, Magí-Guixà, Climent-Climent, Joanito-Fàbrica, Jaume-Enric, Joan-Borràs, Jaume-Ció
 • Corpus Cristie
 • CORPUS. Tonet del Cantó. Manel Serras. Sadurní de cal Sadurní. Joan de cal Cremat. Nan de ca la Lola. Climent de cal Climent. Joanito de cal Sopes.
 • Corpus.
 • Processó 1/X
 • Corpus Cristie. Concepció de cal Cremat, Paquita de cal Lleis, Teresa de ca la Ció, Aurora de cal Valls Laura de ca la Ramona, Maginet de cal Magí, Gemma de ca l'Albertu
 • Corpus Cristie
 • Imma de cal JoanGuixà. Marisol de cal Guixà. Mª Carme de cal Guixà. Maribel de cal Climent. Assumpta de cal Castellà. Anita de ca la Manela. Mercedes de cal Magí.
 • CORPUS Altar a cal Teclo
 • Nens amb mares darrera.. Rosina i Pepita de cal Jep. Dolors i Lola de ca la Lola. Silvia i Cristina de cal Manco. Imma i Nena de ca la Ció. Xavier i Roser de la fàbrica. Neus i Nuri de cal Climent.
 • Corpus Cristie
 • Caramelles 1/3
 • 1947 Caramelles amb el Josep de cal Sopes
 • Caramelles dalt la Barana amb el Pepet de cal Castellà i el Joan de cal Pere Ticona en primer terme.
 • Caramelles 2/3
 • Caramelles El Cafè
 • Caramelles La Taberna
 • 1953 Caramelles 1/X
 • Caramelles dalt la Barana.
 • 1947 Caramelles. S'hi adivinen els germans Josep i Joan de can Borràs, el Pep de cal Pep, el Joanito de cal Cremat, el Joan de la Pepa, el Joan de ca l'Agustí, el Lluís de ca la Blasita, el Tonet del Cantó
 • Caramelles Cal Pere Sec
 • Caramelles Carrer de la Plaça
 • Caramelles ca la Ramona
 • CARAMELLES Jaume dels Cortals, Peret de cal Samsó, Alberto de cal Torras Joan de cal Teclo, Jaume de cal Jep, Magí de cal Guixà, Joan de ca la Pepa, Joanito de cal Cremat, Felicio de cal MiquelCremat, Arcadi de ca l'Escrivent, Josep de cal Sopes
 • Caramelles 3/3
 • 1947 Caramelles a ca l'Oliver
 • CARAMELLES Josep de cal Selva, Tonet del Cantó, Alberto de cal Torras, Tonet de cal Xaus, Francisco de ca la Manela
 • Caramelles
 • 1951 Caramelles. Pere de cal Miqueló, Sensu de cal Sensu, Peret de cal Samsó, Albertu de cal Torres, Joan de cal Teclo, Jaume de cal Jep, Josep de ca la Blasita
 • En Joan de can Borràs amb la canalla de les caramelles
 • 1967 Caramelles MªÀngels del Cantó, Maribel de cal Climent, Àfrica de cal Guixà, Màlia de cal Torras, Mercè de cal Mericano, Aurora de cal Valls
 • 1967 Caramelles Màlia de cal Torras, Mari de ca la Ció
 • 1967 Caramelles
 • 1967 Caramelles Joan de can Borràs Jordi Romeu
 • Caramelles
 • Caramelles. Jordi de cal Selva i Esteve de can Parellada
 • Caremelles a can Ferrer del Coll
 • San Sebastià 1/2
 • Sant Sebastià 2/2
 • Vidues
 • INAUGURACIÓ ESGLESIA/PALLISSA SANT SEBASTIÀ. Processó 1/2
 • INAUGURACIÓ ESGLESIA/PALLISSA SANT SEBASTIÀ. Processó 2/2
 • INAUGURACIÓ ESGLESIA/PALLISSA SANT SEBASTIÀ. Quimet de ca la Florinda, Mosso de can Piquè, Josep de cal Sopes
 • INAUGURACIÓ ESGLESIA/PALLISSA SANT SEBASTIÀ L'era de can Parellada
 • APLEC DE CABRERA SANTS MÀRTIRS Laura de ca la Ramona, Paquita de cal Lleis, Màlia de cal Torras, Concepció de cal Cremat, Aurora de cal Valls, Teresa i Mari de ca la Ció, Gemma de ca l'Albertu
 • San Cristòfol. Josep de cal Masover, Joan de cal Pere Ticona, Mossèn Cucurull.
 • SANT CRISTÒFOL Pere Ticona, Jaume de ca la Ció, Mossèn Cucurull, Quimet de ca la Florinda, Joan de can Borràs
 • Maria de la Fàbrica, Joan de can Borràs, Francesc de ca la Ció, Miquel de cal Claverol, Mossèn Cucurull, Carlos de ca la Mundeta, Feliciano de ca la Paulina, Roser de ca l'Enric
 • SANT CRISTOFOL. Climent de cal Climent. Joan de ca la Ció.
 • Maribel de cal Climent
 • 1957 Inauguració Esglesia Sant Sebastià 1/3
 • 1957 Inauguració Esglesia Sant Sebastià 2/3
 • 1957 Inauguració Esglesia Sant Sebastià 3/3
 • FESTA DE LA VELLESA Cisquet de cal Fèlix, Paquita de cal Lleis
 • FESTA DE LA VELLESA. Roser de cal Lleis, La Florinda
 • 1971 FESTA DE LA VELLESA Josep de cal Torras, Màlia de cal Torras
 • Festa de la Vellesa. Iaia Teresa de ca la Ció i Roser de la Taberna
 • FESTA DELS AVIS Josep de cal Selva i Teresita de cal PereTicona
 • Festa de la Vellesa. Jaume dels Cortals i Marina de ca l'Escrivent.
 • Antonio-Conesa, Josep-Masover, Josep-Sopes, Joan-Borràs, Miliu-Parellada, Jaume-Enric, Magi-Guixà, Miliu-Piquer, Josep-Torretes, Francesc-Ció, Nena-Ció, Carme-Oliver, Joan-Oliver
 • 1944 Foraster, Jaume de cal Jep, Virgili, Joan de cal Senso , Joan de cal Castellà, Climent de cal Climent, Foraster, Foraster, Pepet de cal Castellà, Joanito de cal Cremat, Joan de la Pepa
 • Josep-Pau Ribes, Agustí-Agustí, Pere-Pere Ticona, Jaume-Ció, Agusti-Agustí Torras, Salvador-Masover, Josep-Sopes, Quimet-Laieta, Pepet de la Guitza, Pere-Marçà, Josep-Masover, Jaume-Borràs, Jordi-Selva
 • 07 (Galería pública)
 • Quimet de ca la Florinda, Climent de cal Climent, Joanito de cal Cremat, Josep de cal Jep, Pepito de cal Xaus, Jaume de cal Jep, Igualada, Joan de can Borràs, Jaume dels Cortals, Igualada, Igualada, Ton de cal Xaus
 • Climent de cal Climent, Anita de cal Daniel, Milià de Piera, Joan de can Borràs
 • Agustí de ca l'Agustí, Piera, Ton de cal Xaus, Quimet de ca la Florinda, Josep de cal Masover, Jordi de cal Selva, Josep de ca la Blasita, Pere Ticona, Jaume de can Borràs, Joan de la Taberna, Salvador de cal Manco
 • Joan-cal Valls, Joan-cal Cremat, Fidel-cal Bertomeu, Joan-ca la Lola, Josep-cal Manco, Claverol cal Batistó, Carlos-ca la Mondeta, Feliciano-ca la Paulina, Miquel-cal Batistó, Josep-cal Jep, Jordi Romeu, Francesc-ca la Ció
 • Joan-ca la Ció, Carlos-ca la Mundeta, Pere-ca la Borrassa, Miquel-cal Batistó, Josep Mª-can Borràs, Agustí-ca l'Agustí, Jaume-cal Manares, Feliciano-ca la Paulina, Joan-cal Valls, Fidel-cal Bertomeu, Senso-cal Senso, Josep-cal Manco
 • Agustínet de ca l'Agustí Torras, Feliciano de ca la Paulina
 • Feliciano de ca la Paulina, Fidel de cal Bertomeu
 • Porter, Jep-cal Jep, Francesc-ca la Ció, Miguelin-ca l'Antonia, Jordi-cal JoanGuixà, Sadurní-cal Sadurní, Jaume-cal Peret Samsó, Àrbrit, Sebastià-cal Sebastià, Joan-cal Valls, Sergi-cal Sadurní, Josep-cal Manco, Torrents
 • Carlus-ca la Mundeta, Jep-cal Jep, Pere Ticona, Sebastià-cal Sebastià, Francesc-ca la Ció, Jordi-cal JoanGuixà, Joan-cal Valls, Feliciano-ca la Paulina, Miguelin-ca l'Antonia, Sadurní-cal Sadurní, Josep-cal Manco, Torrents
 • SergiXaus JosepMCanalda JosepMGuma HectorIbar RogeliXaus ToniEscura JosepMEscura JoanDiaz TatoObiols TotiTorres CarlesEscura
 • Aleix Toti JosepMª Enric Bernat Xavi ?? Guillem Jordà ?? Carlos Jonathan Ton Lluís Puyo JosepMarc Carlos Dolors
 • Josep Marc Romeu i Carlos de cal Selva
 • VIA CRUCIS Estació 11 a ca l'Arcadi
 • VIA CRUCIS Prudencio de cal Sensu, Pere de ca la Borrassa, Joan de ca la Ció, Pere de ca la Marianga, Magí de cal Guixà, Josep de cal Torretes
 • VIA CRUCIS Estació 2 davant de la Torra
 • VIA CRUCIS Josep de cal Selva, Prudencio de cal Senso, Pere de ca la Borrassa, Joan de ca la Ció
 • Divendres Sant. Neus i Maribel de cal Climent.
 • VIA CRUCIS Estació a ca la Ramona
 • VIA CRUCIS Estació 13
 • VIA CRUCIS (El Crist torna tapat) Joan de ca la Ció, Magí de cal Guixà, Pere de ca la Borrassa, Joan de la Taberna, Tonet del Cantó, Prudencio de cal Sensu
 • DIUMENGE RAMS Ton de cal Ton de la Guitza, Milio de can Piquer, Josep de cal Selva
 • Inauguració Exposició Filatèlica. Teresita i Josep de cal Selva amb el Sr. Canalda
 • 1996 CARNAVAL. El ninot i la ninota esperant a ser cremats. (obra de la Dolors Gomis de ca la Ció.
 • TRES TOMBS amb el Josep de cal Selva sobre el primer caball
 • Agustí Masias, Jaume de cal Jep, Joanito de cal Cremat, Joan de la Pepa, Tonet de ca la Mundeta, Joan de ca la Perdiu, Jaume Romeu, Josep Romeu
 • Joan de la Pepa
 • Fregant la Pista de ca l'Oliver
 • 1944 Sardanes a ca l'Oliver 1/2
 • 1944 Sardanes a ca l'Oliver 2/2
 • Escoltant la radio a ca l'Oliver
 • Carnaval. L'Esparriot i la Mandonguera
 • 1944 Carnaval L'Esparriot i la Mandonguera
 • Inauguració ambulatori a cal Batistó per part de l'Alcalde Lacambra
 • Joan Farré (el socialista), Ton de cal Ton de la Guitza i Pere de cal Daniel. Joan de cal Pere Ticona, Cisco de ca la Manela, Pepito de cal Manco, Glòria de cal Daniel, Anna de ca la Marianga, Aleix de ca la Ció
 • Primera pedra Sant Sebastià. Joanito Romeu, Carlos de ca la Mundeta (escolà), Mossèn Cucurull, Joan de can Borràs, Alcalde Mora, Cisco de cal Torres, Jaume del Cantó
 • 1963 Mnsr. Modrego. Innauguració Sant Sebastià 1/2
 • Mª Carme de cal Guixà, Maribel de cal Climent. Dolors de cal Pere Sec.
 • 1978 Manifestació (Volem el camp!) 1/2 Sergi de cal Sadurní, Gloria Pujades, Josep Mª del Cantó, Josep de cal Masover, Lluiset de cal Peixeter, Josep Mª de ca la Laieta, David de cal Masover, Josep Mª Canalda
 • 1978 Manifestació (Volem el camp!) 2/2 Gemma de cal Jesús, Josep Mª de ca la Laieta, Lluisa de cal Fèlix, Mari de cal Ton, Rogeli de cal Sadurní
 • Teresa, Francesc i Mari de ca la Ció, Climent de cal Climent
 • Bany al riu Anoia
 • Cal Pere Sec
 • Glòria de cal Daniel, Mossén Carles i el Carlos de ca la Mundeta
 • 1960 FESTA DE LA GUARDIOLA Màlia de cal Torras, Albertu de ca l'Albertu, La Mestre Celestina, Senyor Gaia de la Caixa
 • Paquita de cal Lleis
 • Festa de la Guardiola. Roser i Feliciano de ca la Paulina. Neus i Maribel de cal Climent. Mossèn Cucurull. Jep de cal Jep. Jaume de cal Manares. Josep Mª de can Borràs. Sr. Gaia de la Caixa de Pensions.
 • Adéu guardiola! María de ca la Paulina, Jordi Romeu, Carlus de ca la Mundeta, Lourdes del Cantó, Roser de ca la Paulina, Mª Àngels del Cantó, Tonet del Cantò, Feliciano de ca la Paulina, Àngel de ca la Paulina
 • Esglesia provisional de Sant Sebastià
 • Festa de la Guardiola. Roser Toni i Josep de cal lleis, Escolà