Personatges amb lligams Bedorquins

 • 1941 María de cal Cremat, Antonieta de cal Sopes, Montserrat de cal Meiem, María de cal Sopes, Emília de ca la Manela, Roser de cal Sopes, Josep Romeu, Virgili Soteras, Pepito Xic
 • Jaume de ca la Ció (foto Rafel Farràn)
 • Pepito de Sants
 • 1929
 • Josep de la Fàbrica, Pepita Gustems, Paquita Salvadó, Isidre Casals, Nena de la Fàbrica, Pepito xic
 • Montserrat, Miliet i Roser de can Parellada
 • María de can Parellada
 • Encarnación de ca l'Oliver i Pepeta de ca la Pepa
 • Concepció Marquès (de cal Valls) als telers de la fàbrica.
 • Nuri de cal Climent als telers de la fàbrica.
 • Teresina de cal Torres i Angeleta de cal Lleis a la Repasadora
 • La Teresita de cal PereTicona aq la màquina dels rodets de la Fàbrica.
 • Teresina de cal Torras a l Fàbrica
 • El Tano de cal Rigol (foto Rafel Farràn)
 • 1968 María de ca l'Oliver, Jaume Romeu
 • 1952 Mª Teresa de ca la Ció, Teresa de cal Cremat, Concepció de cal Cremat, Silvia Romeu, Mª Àngels de cal Pere Sec, Mari de ca la Ció
 • 1954 Mossèn Farrés, Joan Romeu, Paquita Ibars
 • 1950 La Mª Teresa en Jaume en Joan i la Mari de ca la Ció
 • 1946 Mercè Romeu, Pelaio de cal Daniel, Jaume Romeu
 • Senyor Pujades, Agustí de ca l'Agustí (foto Rafel Farràn)
 • Pepito Escrivent, Anita de cal Pep, Jaume dels Cortals, Diego dels Cortals, Assumpción de cal Pep
 • Lidia de cal Torras, Teresita de cal PereTicona, Marina de ca l'Escrivent
 • En Joan, la Carme i l'Araceli de ca l'Oliver
 • Míliu i María de can Parellada
 • Joan de ca l'Agustí, Cisco de cal Torres (foto Rafel Farràn)
 • Jaume Soteras, María Piquè, Joan Soteras, Teresa Soteras, Mari Soteras, Francesc Soteras, Roser Romeu, Josep María Romeu (Els nets de María de la Fàbrica)
 • Concepció de cal Valls, Carmeta de cal Manares i Trini Esbert
 • Josep de cal Masover
 • 1955 Cal Llorenç
 • 1955 Aurora i Joan de cal Valls, Glòria i Josep de cal Llorenç.
 • La Florinda
 • El Quimet de ca la Florinda i el Joan de cal Teclo
 • La María i el Josep de cal Jep a cal Masover
 • Rosita i Teresita de cal PereTicona, Joan de cal Pep
 • Mateu de cal Pere Sec, Marina de ca l'Escrivent, Joan de la Taberna.
 • Pepito Escrivent amb la canya americana camí de la Fàbrica.
 • Teresita de cal PereTicona
 • Jaume de cal Sopes, Feliciano de ca la Paulina. 1967
 • Climent de cal Climent
 • Teresita de cal PereTicona, Tonet de cal Xaus, Paquita de cal Fèlix
 • Jordi de cal selva, Josep de ca l'Agustí, Miquel de ca la Ció
 • Hortènsia de cal Pep, Josep de cal Masover, Marina de ca l'Escrivent.
 • Salvador-Manco, Antonio-Conesa, Salvador-Masover, Roser-Lleis, Marina-Escrivent, Paquita-Fèlix, Teresita-PereTicona, Lídia-Torres, Agustí-Agustí, Jordi-Selva, Pere-PereTicona, Josep-Ribes, Jaume-Ció, Quimet-Florinda, Maginet-Magi
 • Maribel de cal Climent, Feliciano de ca la Paulina
 • Josep i Jordi de cal Selva
 • CA LA LAIETA: Pere Marçà, Roser de cal Lleis, Isidro i Agnete de ca l'Hereu Isidro, Jaume de can Borràs, Teresita de cal PereTicona
 • Anita de cal Pep i Pepito Escrivent.
 • Salvador de cal Masover i Josep de can Ferrer
 • Maribel de cal Climent i Marina de cal Masover
 • Paquita i Roser de cal Lleis
 • 1946 Tonet de ca la Mundeta, Alberto de ca l'Alberto, Jaume de cal Jep
 • Angeleta de cal Lleis i Teresina de can Codony
 • 1944 Tonet de ca la Mundeta, Lourdes del Cantó, Tonet del Cantó, Jaume de cal Jep
 • 1935 Josep i Joanito Romeu, Alberto de ca l'Alberto, Jaume Romeu, Virgili, Jaume de ca l'Enric, Joan de la Pepa, desconegut
 • Josep de cal Selva, Josep de cal Costa, Miliu de can Piquer, Ton de cal Ton de la Guitza
 • Gregorio de cal Pere Sec
 • Paquita de cal Lleis, Paquita de cal Fèlix, Nan de ca la Lola, Roser de cal Lleis
 • Teresina de cal Torras, Manela de ca la Manela, Angeleta de ca l'Agustí Torras, Mundeta de ca la Mundeta
 • Prudencio de cal Sensu, Magda de cal Rigol, Roser de ca l'Enric, Paquita de cal Lleis, Mestre Celestina, Màlia de cal Torras, Joan de ca la Ció, Pere de ca la Marianga, Pere de ca la Borrassa
 • Josep de cal Manco, Agustí de ca l'Agustí Torras, Pere de ca la Borrassa, Aurora de cal Valls, Paquita de cal Lleis, Màlia de cal Torras
 • Concepció de cal Cremat, Paquita de cal Lleis, Gemma de ca l'Albertu, Màlia de cal Torras, Nuri de ca la Dida, Aurora de cal Valls, Teresa de ca la Ció
 • Miquel de ca la Ció
 • Arcadi de ca l'Escrivent, Cisqueta de ca la Manela, Mercè de cal Mericano, Maria de ca la Manela, Teresita de cal PereTicona
 • Aurora de cal Valls, Paquita de cal Lleis, Gemma de ca l'Albertu, Concepció de cal Cremat, Pere de ca la Marianga, Màlia de cal Torras
 • 1956 Pere de cal Ticona, Maginet de cal Magi, Eduard de la Torre de can Parellada, Josep Mª i Jaume de can Borràs
 • 1954 Maginet de cal Magí, Josep de ca la Blasita, Agustí de ca lAgustí Torras
 • 1953 Paquita-Lleis Ccepció-Cremat Desc. Gemma-Albertu Josep-Agustí Màlia-Torras Pere-Borrassa MCarme-Rigol Aurora-Valls Josep-Llorenç Teresa-Cremat Laura-Ramona AnaM-Conesa Doloretes-Codony Cisqueta-Marçà Glòria-Llorenç
 • Josep de cal Selva i Sr. Fortuny d'Esplugues
 • Josep de cal Costa, Ton de cal Ton de la Guitza, Miliu de can Piqué, Josep de cal Selva
 • Coberta de la Fàbrica (Jaume-Borràs, Esteve-Parellada, PereMarçà, Jordi-Seva, Jaume-Cantó, Jesús-Jesús, Joan-Taberna, Miquel-Codony, Josep-Ribes, Josep-Blasita, Pere-Marianga, Carme-Oliver i ves a saber quí més!
 • Milio-Piquer Josep-Selva Ton-Bar Paquita-PereSec aoser-Taberna Albert-Dida Anita-Daniel Conxita-Pep Desconegut Pere-Conesa Joan-Teclo Tonet-Cantó Mercè-PereSec Pepita-PauRibes Angelina-Sopes Neus-Capellades Jaume-Cortals
 • Arcadi i Marina de ca lEscrivent, Hortènsia de cal Pep, Teresita de cal PereTicona
 • Els del Cantó a la passera del Molí.
 • Teresita de cal PereTicona
 • Peret-Grau Josep-Selva Roser-Piqué Teresita-PereTicona Neus-Oliver Gloria-Daniel Montserrat-JoanGuixà Miliu-Piqué Sadurní-Sadurní Pere-Conesa Josep-Sopes Pere-Miqueló Tonet-Cantó Virgili-Ció Joan-Teclo Joanito-Sopes Jesús-Jesús
 • Aurelia dels Cortals, Teresita de cal PereTicona, Natalia de ca la Ramona, Paquita de cal Fèlix, Montserrat de cal Bolla, Marina de ca l'Escrivent, Hortènsia de cal Pep, Lidia de cal Torras
 • Teresa, Teresona, Mari de ca la Ció i Pere de ca la Marianga
 • Natalia i Laura de ca la Ramona
 • Teresita de cal PereTicona, Natalia de ca la Ramona, Aurelia dels Cortals, Marina de ca l'Escrivent, Lidia de cal Torras, Paquita de cal Fèlix
 • Teresita i Santi de cal Selva
 • Nati de cal Piquer, Carme de ca l'Oliver, Filomena de cal Selva
 • Jep de cal Jep, Joan de cal Cremat, Jordi Romeu, Carlos de ca la Mundeta, Josep de cal Manco, Josep Lluís Claverol, Nan de la Lola
 • Cisqueta de cal Marçà
 • Salomé de cal Guixà, Pepita de cal PauRibes, Montserrat de cal JoanGuixà, Roser de la Taberna, Josep de cal Selva, Anita de cal Daniel, Pepita de la Torra
 • El Josep Marc la Xènia el Jordà i la Judith Romeu amb en Francesc i la Imma de ca la Ció al Castell del Perellada
 • Santi de cal Selva, Esther de cal Sensu
 • Santi i Carlos de cal Selva
 • Teresita de cal Selva, Mercè de cal PereSec, Mestre Celestina, Hortènsia de cal Pep, Roser de cal Lleis
 • MªÀngels-Ros Novia i Lluís-Peixeter Glòria-Daniel Josep-laCosta PereCarreras Esther i MªTeresa-Ros Gemma-Jesús Cocepció-Mericano Santi-Selva David-Peixeter Miquel-Codony Josep-Jesús
 • Teresita de cal Selva, Conxita del Cantó, Roser de cal Sadurní, Mercè de cal PereSec, Glòria de cal Daniel, Anita de cal Teclo, Antonia de cal MiquelCodony, Carmeta de cal Guixà, Roser de ca l'Esteve
 • Maria de la Fàbrica, Nena i Jaume de ca la Ció
 • Ajeguts; un que es tapa, el Pere de cal Ticona, el Pere de ca la Marianga i l'Agustí de ca l'Agustí Torras. Drets; el Jaume de ca la Ció i l'Agustí de ca l'Agustí
 • Virgili de la Pobla a ca la Ció
 • Salvador de cal Masover, Jaume de can Borràs, Josep de cal Pau Ribes, Agustí de ca l'Agustí Torras, Jaume de ca la Ció, Pere Marçà, Joan de la Taberna, Emili de cal Conesa, Agustí de ca l'Agustí, Salvador de cal Manco
 • La Maria i el Jaume de ca la Ció amb tots els fills Joan, Jaume, Mari, Teresa, Francesc i l'Imma a la falda
 • JosepMª d'Igualada, Pere de ca la Marianga, Joan de la Taberna, JoanRamón d'Igualada, Jaume de ca la Ció, Concepció d'Igualada
 • Joan de la Taberna, Joan i Jaume de ca la Ció
 • Jaume de ca la Ció, Margarita de la Cantina
 • Jaume de ca la Ció a la Fàbrica amb la màquina del Bedorxí
 • Jaume de ca la Ció a la Fàbrica amb la Calanda
 • 1960 L'Estudi
 • 1960 L'Estudi (amb noms)