Records familiars

 • Teresa, Joan i Concepció de cal Valls
 • Joan i Teresa Esbert de cal Valls
 • Angeleta de cal Lleis
 • Agustí i Nativitat de Can Piqué
 • Jordi de cal Selva
 • Francesca de cal Lleis
 • Pepito Escrivent
 • Anita de cal Pep, Angeleta del Cantó
 • Arcadi de ca l'Escrivent i l'Anita de cal Pep
 • Avia Paulina de ca la Paulina
 • Avi Feliciano de ca la Paulina
 • Feliciano de ca la Paulina. 1974
 • Pepet de cal Lleis
 • Pepet de cal Lleis 02
 • Peret de ca la Marianga
 • Ció de ca la Ció
 • Joan de ca la Ció
 • Jaume de ca la Ció
 • Filomena de cal selva i Conxita de cal Ton de la Guitza
 • Anita i Tonet de ca la Mundeta
 • 1951 Jaume i Joan de ca la Ció
 • 1947 Joan Soteras de ca la Ció