Normativa

V CURSA DELS COVARDS – El Bedorc

1) La cursa és oberta a tothom, però els menors de 18 anys els caldrà una autorització dels pares i una autorització dels pares en el moment de la donació de dorsals.Els menors de 16 anys d'edat hauran d'anar acompanyats d'un adult que se’n responsabilitzi i els tutors legals hauran de lliurar una autorització signada al moment de recollir el dorsal del menor.

2) La caminada no té límit d’edat. La cursa llarga només és per a majors de 16 anys.

 

3) Una climatologia adversa no serà impediment per la celebració de la prova, si bé l'organització podrà suspendre-la si la situació fa impracticable el recorregut.

 

4) En cas d'abandonament de la cursa s’haurà de comunicar a l'organització.

 

5) És responsabilitat dels participants portar l'equip adient i estar físicament preparat per la prova.

 

6) L'organització no es fa responsable dels accidents que puguin causar o rebre els participants, tot i que vetllarà per tal d'evitar-los, i garantirà la presència d'assistents sanitaris.

 

7) Les classificacions oficials dels corredors són competència única de l'organització. Les classificacions oficials es podran consultar en aquesta pàgina web i tot just acabada la prova en la zona que l'organització habilitarà.

 

8) Pel fet de participar a la cursa s'accepta aquest reglament.

 

9) És recomanable que els participants estiguin afiliats a la FEEC. Tot i això, l'Organització de la cursa es preocupa perquè tots els participants tinguin una cobertura d'accidents. No s'ha de renunciar a l'assegurança d'accidents si no s'està federat a la FEEC.

 

10) Cal portal el dorsal a la part davantera i ben visible en tot moment.

 

11) Serà motiu de desqualificació:

 

-No passar per tots els controls.

-No realitzar tot el recorregut a peu pel lloc marcat per l'organització.

-Trigar més de 2 hores i mitja a fer el recorregut

-Embrutar o degradar l'itinerari o l'entorn en general.

-No prestar auxili a qualsevol participant que pugui patir algun tipus d’accident i no informar el control més proper.

 

12) No es permet la presència d'animals de companyia a la cursa. Per altra banda, sí es poden dur a la caminada sempre que vagin lligats i no causin molèstia.

 

13) El sol fet d'inscriure's a la Cursa dels Covards autoritza expressament l'organització a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconeguts, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món,durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible prorroga un cop finalitzat el període previst.

 

14) Els participants donen consentiment exprés al tractament de les seves dades per a la finalitat pròpia de l'esdeveniment esportiu, i autoritzen a l'organització de la cursa a publicar-les en el llistat d'inscrits i en el llistat de resultats de la cursa.

 

15) L'organització decidirà qualsevol incidència que no estigui prevista i es reserva el dret de modificar el present reglament fins el dia abans de la cursa per necessitats pròpies.