Cens aproximat

---Empadronats--- ---Estiuejants---
-Adults- -Menors- -Adults- -Menors-
Totals 197 59 54 19
TOTAL HABITANTS POBLE 256 empadronats 73 estiuejants
TOTAL AMB ESTIUEJANTS 329 habitants