Missatge fundacional (gener 2000)

El Bedorc, gener del 2000.

Aquesta revista que teniu a les vostres mans, com a les seves pàgines s'indica, és el fruit nascut de l'esforç d'un petit grup de persones que formen aquesta nova Junta i dels seus incondicionals col·laboradors.

Com podreu veure, el seu disseny és senzill, sense cap més pretensió que la d'informar de tots aquells esdeveniments que ens afectin, i alhora que serveixi per mantenir un diàleg que reculli les vostres veus i les vostres inquietuds respecte d'aquelles coses que interessin, preocupin o de les que tinguin curiositat.

De divulgació gratuïta, en un principi serà de publicació semestral, es finançarà gràcies a la publicitat i en el seu primer número ha tingut un tiratge de 300 exemplars.

Esperem el vostre acolliment a aquesta iniciativa i, com no, les vostres suggereixes i col·laboracions, per tal de que "La Coma, punt i apart", formi part de la nostra identitat.

Gràcies.

Isabel García-Marrón