El Salt de la Mala Dona
2004

Documental de Miquel Jové per Piera Televisió. El Salt de la Mala Dona, al Bedorc, sota una visió particular de Jordi Romeu

Piera Televisió

Realitzador: MIQUEL JOVÉ

Actors:         Jordi Romeu
                     Dani Sans
                     María Romeu
                     Pere Sans

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Can Ferrer del Coll
1998

Documental de Miquel Jové per Piera Televisió. Can Ferrer del Coll i els seus voltants, la vella fàbrica dels Romeus, la Pineda, tot al Bedorc.

Piera Televisió

Realitzador: MIQUEL JOVÉ

Guia:            Àngel Marimón

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la Guitza al Bedorc
1990

Gravació de vistes de l'entorn del Bedorc i el poble a vista d'ocell.
Baixant des de dalt la Guitza fins a l'hermita de Sant Miquel.

Gravació amateur

Realitzador: JORDI ROMEU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vista aèria del Bedorc
2020

Divertimento amb un dron realitzat per en Ciel Shenkel de cal Castellà per sobre una bona part del poble del Bedorc.

Gravació amateur

Realitzador: CIEL SHENKEL