El Bedorc 2000

 • Darrere el forn
 • Cal Fèlix nevat
 • La Plaça dels arbres nevada
 • La barana
 • La placeta de cal Salvador
 • La Torra
 • Ca la Marianga i La Taberna
 • El Casal
 • Ca l'Enric
 • La pista
 • La barana amb ca la Marianga
 • Ca l'Enric darrera
 • Cal Teclo cal Bolla ca la Filomena i cal Magí
 • Ca la Dida
 • Cal Valls i Cal Tòfol
 • Cal Bolla i ca la Filomena
 • Carrer de la plaça nevat
 • Cal Castellà nevat 2009
 • Ca l'Elíes nevat 2009
 • Ca l'Elíes
 • Vinya de ca l'Enric nevada 2009
 • El Figuerot nevat 2009
 • Vinya de ca l'Enric
 • Cal Magí
 • Ca la Ció
 • La passera del Molí
 • La Font del Canyar