Personatges amb lligams Bedorquins

 • 1941 María-Cremat, Antonieta-Sopes, Montserrat-Meiem, María-Sopes, Emília-Manela, Roser-Sopes, Josep Romeu, Virgili Soteras, Pepito Xic
 • Jaume de ca la Ció (foto Rafel Farràn)
 • 1929 Desconeguts
 • Josep de la Fàbrica, Pepita Gustems, Paquita Salvadó, Isidre Casals, Nena de la Fàbrica, Pepito xic
 • Montserrat, Miliet i Roser de can Parellada
 • María de can Parellada
 • Encarnación de ca l'Oliver i Pepeta de ca la Pepa
 • El Joan (Tano) de cal Rigol (foto Rafel Farràn)
 • 1968 María de ca l'Oliver, Jaume Romeu
 • 1952 Mª Teresa de ca la Ció, Teresa de cal Cremat, Concepció de cal Cremat, Silvia Romeu, Mª Àngels de cal Pere Sec, Mari de ca la Ció
 • 1954 Mossèn Farrés, Joan Romeu, Paquita Ibars
 • 1950 La Mª Teresa en Jaume en Joan i la Mari de ca la Ció
 • 1946 Mercè Romeu, Pelaio de cal Daniel, Jaume Romeu
 • Lluís Pujades, Agustí de ca l'Agustí (foto Rafel Farràn)
 • Pepito Escrivent, Anita de cal Pep, Jaume dels Cortals, Diego dels Cortals, Assumpción de cal Pep
 • Lidia de cal Torras, Teresita de cal PereTicona, Marina de ca l'Escrivent
 • En Joan, la Carme i l'Araceli de ca l'Oliver
 • Míliu i María de can Parellada
 • Joan de ca l'Agustí, Cisco de cal Torres (foto Rafel Farràn)
 • Conxita de cal Sopes-Engracia de cal Guixà
 • Jaume Soteras, María Piquè, Joan, Teresa, Mari i Francesc Soteras, Roser Romeu i Josep María Romeu (Nets de la María de la Fàbrica)
 • Concepció de cal Valls, Carmeta de cal Manares i Trini Esbert
 • Josep de cal Masover
 • 1955 Cal Llorenç
 • 1955 Aurora i Joan de cal Valls, Glòria i Josep de cal Llorenç.
 • La Florinda
 • El Quimet de ca la Florinda i el Joan de cal Teclo
 • Mateu de cal Pere Sec, Marina de ca l'Escrivent, Joan de la Taberna.
 • Pepito Escrivent amb la canya americana camí de la Fàbrica.
 • Teresita de cal Pere Ticona
 • 1967 Jaume de cal Sopes, Felicià de ca la Paulina
 • Climent de cal Climent
 • Conxita de cal Sopes
 • Teresita de cal PereTicona, Tonet de cal Xaus, Paquita de cal Fèlix
 • Jordi de cal Selva, Josep de ca l'Agustí, Miquel de ca la Ció
 • Hortènsia de cal Pep, Josep de cal Masover, Marina de ca l'Escrivent.
 • Salvador-Manco, Antonio-Conesa, Salvador-Masover, Roser-Lleis, Marina-Escrivent, Paquita-Fèlix, Teresita-PereTicona, Lídia-Torres, Agustí-Agustí, Jordi-Selva, Pere-PereTicona, Josep-Ribes, Jaume-Ció, Quimet-Florinda, Maginet-Magi
 • Maribel de cal Climent, Felicià de ca la Paulina
 • Josep i Jordi de cal Selva
 • CA LA LAIETA: Pere Marçà, Roser de cal Lleis, Isidro i Agnete de ca l'Hereu Isidro, Jaume de can Borràs, Teresita de cal PereTicona
 • Anita de cal Pep i Pepito Escrivent.
 • Agustí Masias-Pere Marçà-Roser de la Taberna-Malia de cal Torres-Lidia de cal Torres-Roser de cal Sopes-Pere Ticona-Hortènsia-Natàlia de ca la Ramona-Antonio de cal Conesa
 • Salvador de cal Masover i Josep de can Ferrer
 • Maribel de cal Climent i Marina de cal Masover
 • Paquita i Roser de cal Lleis
 • 1946 Tonet de ca la Mundeta, Alberto de ca l'Alberto, Jaume de cal Jep
 • Joanito Romeu-Maria Romeu de la fàbrica-Josep Romeu-x-Agustí Masias-Antonieta de cal Sopes-x-Paco Billares (Galería pública)
 • Angeleta de cal Lleis i Teresina de can Codony
 • 1944 Tonet de ca la Mundeta, Lourdes del Cantó, Tonet del Cantó, Jaume de cal Jep
 • 1935 Josep i Joanito Romeu, Alberto de ca l'Alberto, Jaume Romeu, Virgili, Jaume de ca l'Enric, Joan de la Pepa, desconegut
 • Josep de cal Selva, Josep de cal Costa, Miliu de can Piquer, Ton de cal Ton de la Guitza
 • Pere de ca la Marianga
 • EL TREBALL Gregorio de cal Pere Sec
 • Paquita de cal Lleis, Paquita de cal Fèlix, Nan de ca la Lola, Roser de cal Lleis
 • Teresina de cal Torras, Manela de ca la Manela, Angeleta de ca l'Agustí Torras, Mundeta de ca la Mundeta
 • Pere-Borrassa, Pere-Marianga, Joan-Ció, Màlia-Torras, Mestre Celestina, Paquita-Lleis, Roser-Enric, Magda-Rigol, Prudenci-Sensu
 • Josep de cal Manco, Agustí de ca l'Agustí Torras, Pere de ca la Borrassa, Aurora de cal Valls, Paquita de cal Lleis, Màlia de cal Torras
 • Concepció cal Cremat, Paquita cal Lleis, Gemma ca l'Albertu, Màlia cal Torras, Nuri ca la Dida, Aurora cal Valls, Teresa ca la Ció
 • Miquel de ca la Ció
 • Arcadi de ca l'Escrivent, Cisqueta de ca la Manela, Mercè de cal Mericano, Maria de ca la Manela, Teresita de cal PereTicona
 • Aurora de cal Valls, Paquita de cal Lleis, Gemma de ca l'Albertu, Concepció de cal Cremat, Pere de ca la Marianga, Màlia de cal Torras
 • 1956 Pere de cal Ticona, Maginet de cal Magi, Eduard de la Torre de can Parellada, Josep Mª i Jaume de can Borràs
 • 1953 Paquita-Lleis Ccepció-Cremat Desc. Gemma-Albertu Josep-Agustí Màlia-Torras Pere-Borrassa MCarme-Rigol Aurora-Valls Josep-Llorenç Teresa-Cremat Laura-Ramona AnaM-Conesa Doloretes-Codony Cisqueta-Marçà Glòria-Llorenç
 • Joanet de cal Toronet
 • Josep de cal Sopes
 • Josep de cal Selva i Sr. Fortuny d'Esplugues
 • Josep de cal Costa, Ton de cal Ton de la Guitza, Miliu de can Piqué, Josep de cal Selva
 • Arcadi i Marina de ca lEscrivent, Hortènsia de cal Pep, Teresita de cal PereTicona
 • Els del Cantó a la passera del Molí.
 • Teresita de cal Pere Ticona a la barana
 • Peret-Grau Josep-Selva Roser-Piqué Teresita-PereTicona Neus-Oliver Gloria-Daniel Montserrat-JoanGuixà Miliu-Piqué Sadurní-Sadurní Pere-Conesa Josep-Sopes Pere-Miqueló Tonet-Cantó Virgili-Ció Joan-Teclo Joanito-Sopes Jesús-Jesús
 • Aurelia-Cortals, Teresita-Pere Ticona, Natalia-Ramona, Paquita-Fèlix, Montserrat-Bolla, Marina-Escrivent, Hortènsia-Pep, Lidia-Torras
 • L,Agustí Masias a caball
 • Teresa de ca la Ció, Teresona, Mari de ca la Ció i Pere de ca la Marianga
 • Antonieta de cal Sopes-Agustí Masias-Pepita de cal Gustems-Josep Romeu-Roser de can Piquer-Joanito Romeu
 • Natalia i Laura de ca la Ramona
 • Jordi Romeu, Agustí Masias, Josep Mª de la Fàbrica, Joan Romeu i Jaume Masias
 • Teresita cal PereTicona, Natalia ca la Ramona, Aurelia els Cortals, Marina ca l'Escrivent, Lidia cal Torras, Paquita cal Fèlix
 • Teresita i Santi de cal Selva
 • Nati de cal Piquer, Carme de ca l'Oliver, Filomena de cal Selva
 • Jep de cal Jep, Joan de cal Cremat, Jordi Romeu, Carlos de ca la Mundeta, Josep de cal Manco, Josep Lluís Claverol, Nan de la Lola
 • Cisqueta de cal Marçà
 • Salomé cal Guixà, Pepita cal PauRibes, Montserrat cal JoanGuixà, Roser Taberna, Josep cal Selva, Anita cal Daniel, Pepita Torra
 • El Josep Marc la Xènia el Jordà i la Judith Romeu amb en Francesc i la Imma de ca la Ció al Castell del Perellada
 • Santi i Carlos de cal Selva
 • Aurora i Joan de cal Valls-Roser de cal Sopes
 • Teresita de cal Selva, Mercè de cal PereSec, Mestre Celestina, Hortènsia de cal Pep, Roser de cal Lleis
 • AgustíMasias ManelSerras Joan-Oliver IsidreCasals SergiRomeu JoanitoRomeu XavierRomeu Roser-Piquer Imma-Ció RoserRomeu
 • MªÀngels-Ros Novia i Lluís-Peixeter Glòria-Daniel Josep-laCosta PereCarreras Esther i MªTeresa-Ros Gemma-Jesús Cocepció-Mericano Santi-Selva David-Peixeter Miquel-Codony Josep-Jesús
 • Cal Manco 1905 aproximadament. Drets.. Isidre Leonor Isabel i Lola Asseguts.. Josep Jaume i Gerònima
 • Teresita cal Selva, Conxita Cantó, Roser cal Sadurní, Mercè cal PereSec, Glòria cal Daniel, Anita cal Teclo, Antonia cal MiquelCodony, Carmeta cal Guixà, Roser ca l'Esteve
 • Joanet de cal Joanet Guixà
 • Maria de la Fàbrica, Nena i Jaume de ca la Ció
 • Ajeguts; un de tapat, Pere cal Ticona, Pere ca la Marianga, Agustí ca l'Agustí Torras. Drets; Jaume ca la Ció, Agustí ca l'Agustí
 • Virgili de la Pobla a ca la Ció
 • Salvador cal Masover, Jaume can Borràs, Josep cal Pau Ribes, Agustí ca l'Agustí Torras, Jaume ca la Ció, Pere Marçà, Joan la Taberna, Emili cal Conesa, Agustí ca l'Agustí, Salvador cal Manco
 • Josep de cal Costa
 • Maria i Jaume de ca la Ció amb tots els fills Joan, Jaume, Mari, Teresa, Francesc i l'Imma a la falda
 • JosepMª d'Igualada, Pere ca la Marianga, Joan la Taberna, JoanRamón d'Igualada, Jaume ca la Ció, Concepció d'Igualada
 • Joan de cal Sopes
 • Carme Romeu Antonieta-Sopes Araceli-Oliver, Maria-Sopes Pepita-Gustems Cisqueta-Manela Joan-Pepa Agustí Masias PepitoRomeu xic Climent-Climent Berto-Alberto JaumeRomeu PacoVillares JosepRomeu x x JoanitoRomeu
 • Joan de la Taberna, Joan i Jaume de ca la Ció
 • Joan de cal Rigol (Tano)
 • Araceli-Oliver JoanitoRomeu x CarmeRomeu ConxitadeMaella x Berto-Alberto Conxita-Sopes x JaumeRomeu PepitoRomeuxic JosepRomeu x Climent-Climent Antonieta-Sopes Cisqueta-Manela Pepita-Gustems AgustíMasias PacoBillares Joanito-Cremat
 • Jaume de ca la Ció, Margarita de la Cantina
 • L,Agustí Masias
 • El Jaume de ca la Ció darrera el Forn amb la torre de l'aigua (desaparescuda)
 • El Jaume de ca la Ció i al fons ca la Borrassa (desaparescuda)
 • El Josep Soteras amb la Fàbrica al fons
 • Joan de can Borràs
 • Joanito Romeu-Josep Romeu-x-Josep Soteras-Paco Billares-Agustí Masias-Glòria Blanco-Neus de ca l,Oliver-Pepito xic Romeu
 • Josep-Selva Joan-Reiet Josep-Pep Nati i Paquita-Fèlix Lourdes i Tonet-Cantó Maria-Cremat Filomena-Selva Angeleta-Cantó Joanet i Maria-Reiet Lluis-Blasita Jordi-Selva Encarnació-Oliver Pilar-Sebastià Angeleta i Agustí-AgustíTorras
 • Passera de la Pineda. Pepito xic Romeu, Paquita Salvadó i Isidre Casals, Maria de ca l'Oliver i d'altres desconeguts
 • Estació de Vallbona. Juanito i Josep Romeu de la Fàbrica i una pila de desconeguts
 • Celebració amb una pila de gent desconeguda
 • El Salvador de cal Masover al riu Anoia.
 • Marina de ca l'Escrivent i Jaume dels Cortals
 • Caçadors. Entre ells El Josep Romeu (senyoret), el Joanito Romeu de la Fàbrica i el Pepito xic Romeu
 • 1960 El Joan i l'Aurora de cal Valls amb el Josep i la Glòria de cal Llorenç baixant de l'Ermita de Sant Miquel
 • 1960 En Joan de cal Valls, la Glòria i el Josep de cal Llorenç i l'Aurora de cal Valls a la Ermita de Sant Miquel
 • Teresa i Joan de ca la Ció, Joan de la Taberna, Jaume de ca la Ció, Araceli de ca l'Oliver i Emma Romeu
 • Bany al riu Anoia
 • Santi de cal Selva, Esther de cal Sensu
 • Gemma de ca l'Alberto-Jaume Masias-Salvador Gumà
 • Pepito xic Romeu-Agustí Masias-x-Paco Billares
 • Pepito xic Romeu a caball
 • Pepito Romeu xic-Agustí Masias-x-Paco Billares-Jaume Soteras
 • Paco Billares-Eusebi de can Ferrer-Josep Romeu-Agustí Masias-Josep Soteras-Pepitoxic Romeu
 • Agustí Masias-Pepito xic Romeu-Josep Romeu-x-Paco Billares-x
 • Josep de cal Ribes-Natalia de ca la Ramona
 • Joanito Romeu-Paco Billares-x-Josep Romeu-Antonieta de cal Sopes-Agustí Masias
 • Joan de cal Sopes, Immaculada i Joan Miquel Piqué, Josep Mª de cal Joan Guixà