Records familiars

 • Anita i Tonet de ca la Mundeta
 • La María i el Josep de cal Jep a cal Masover
 • Filomena de cal selva i Conxita de cal Ton de la Guitza
 • Francesc de cal Pere Sec
 • Rosita i Teresita de cal Pere Ticona, Joan de cal Pep
 • Peret de ca la Marianga
 • Josep de cal Sopes
 • Jaume de ca la Ció
 • Joan de ca la Ció
 • Ció de ca la Ció
 • Angeleta de cal Lleis
 • Isidre de cal Manco
 • Carmeta de cal Manco
 • Pepet de cal Lleis 02
 • Pepet de cal Lleis
 • Avia Paulina de ca la Paulina
 • Avi Feliciano de ca la Paulina
 • 1974 Felicià de ca la Paulina
 • Pepito Escrivent
 • Arcadi de ca l'Escrivent i l'Anita de cal Pep
 • Anita de cal Pep, Angeleta del Cantó
 • Francesca de cal Lleis
 • Jordi de cal Selva
 • Teresa, Joan i Concepció de cal Valls
 • Joan i Teresa Esbert de cal Valls
 • Agustí i Nativitat de Can Piqué
 • Pepito de Sants
 • Agusti Masias i Pepito xic Romeu
 • 1930 Joan i Antonia de cal Sopes
 • 1915 Joan i Conxita de cal Sopes
 • 1951 Jaume i Joan de ca la Ció